Dựa vào mục 2 H42.1 SGK trang 128,129 hãy kể tên các đới các kiẻu khí hâuk Nam Mĩ . Đới khí hậu nào chiếm diện tích lớn ở Trung và Nam Mĩ . Nhận xét

Question

Dựa vào mục 2 H42.1 SGK trang 128,129 hãy kể tên các đới các kiẻu khí hâuk Nam Mĩ . Đới khí hậu nào chiếm diện tích lớn ở Trung và Nam Mĩ . Nhận xét chung về khí hậu Trung và Nam Mĩ?

in progress 0
Arianna 3 tháng 2021-09-17T06:05:59+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T06:07:22+00:00

  + Các đới khí hậu ở châu Mĩ:  đới khí hậu cực, đới khí hậu cận cực, đới khí hậu ôn đới, đới khí hậu cận nhiệt, đới khí hậu nhiệt đới, đới khí hậu cận xích đạo, đới khí hậu xích đạo. Trong đó đới khí hậu ôn đới chiếm diện tích lớn nhất

  + Kiểu khí hậu : Kiểu khí hậu ôn đới lục địa , kiểu khí hậu ôn đới hải dương, kiểu khí hậu cận nhiệt lục địa, kiểu khí hậu cận nhiệt gió mùa, kiểu khí hậu nhiệt đới lục địa, kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa.

  + Châu Mĩ có nhiều đới và kiểu khí hậu vì châu Mĩ trải dài từ vùng cực Bắc đến gần vùng cực Nam, trải qua nhiều vĩ độ địa hình đa dạng, nhiều núi cao , đồng bằng rộng và sơn nguyên lớn

  Chúc bạn học tốt @ Do Not Copy @

  0
  2021-09-17T06:07:40+00:00

  Đới khí hậu chiếm diện tích lớn ở Trung và Nam Mĩ :  cận xích đạo

  Nhận xét chung về khí hậu Trung và Nam Mĩ :

  – Có gần đủ các kiểu khí hậu trên thế giới do đặc điểm của vị trí và địa hình khu vực do lãnh thổ trải dài theo hướng kinh tuyến, từ vùng chí tuyến Bắc đến gần vòng cực Nam, lại có hệ thống núi cao đồ sộ ở phía Tây.

  – Khí hậu phân hoá theo chiều từ Bắc -> Nam, từ Đông -> Tây, từ thấp -> cao.

  – Nếu chỉ tính theo chiều vĩ độ thì khu vực Trung và Nam Mĩ chỉ có các kiểu khí hậu xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt đới và khí hậu ôn đới.

  – Do ảnh hưởng của dãy An-đét đã làm cho khí hậu phía tây An-đét khác biệt với khí hậu phía đông An-đét (đồng bằng trung tâm và cao nguyên phía đông).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )