Dựa vào những đoạn trích ngắn trên, em hãy nêu một vài điểm chủ yếu trong tư tưởng của Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô. Giải bài tập câu hỏi thảo luận s

Question

Dựa vào những đoạn trích ngắn trên, em hãy nêu một vài điểm chủ yếu trong tư tưởng của Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô.
Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 11 SGK Lịch sử 8

in progress 0
Remi 1 năm 2021-12-07T14:56:38+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T14:57:53+00:00

  Mông-te-xki-ơ: Tinh thần lập pháp: đòi quyền tự do, dân chủ cho con người.

  Vôn-te: Những lá thư triết học: xóa bỏ nhà nước bảo thủ.

  Rút-xô: Khế ước xã hội: Tự do là quyền tự nhiên của con người.

  0
  2021-12-07T14:57:57+00:00

  – Mông-te-xki-ơ, Rút-xô: nói về quyền tự do của con người và việc đảm bảo quyền tự do.

  – Vôn-te: thể hiện quyết tâm đánh đổ bọn phong kiến thống trị (tòa nhà của sự dối trá) và tăng lữ “bọn đê tiện”

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )