Dựa vào số ghi tỉ lệ của bản đồ sau đây :1:7500, cho biết 8cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực tế? Đề đúng nha mong mn giúp đỡ

Question

Dựa vào số ghi tỉ lệ của bản đồ sau đây :1:7500, cho biết 8cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực tế?
Đề đúng nha
mong mn giúp đỡ

in progress 0
Audrey 2 tháng 2021-09-28T14:54:43+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T14:55:44+00:00

  Nếu ti lệ bản đồ: 1:7500  thì 8 cm trên bản đồ này sẽ ứng với khoảng cách thực địa là:

    8 . 7500 =60000 cm = 60m

  ~ Chúc bn học tốt nha ~

  0
  2021-09-28T14:56:26+00:00

  1;7500=7500*8=60000cm=0,6 km

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )