Dựa vào tập bản đồ Địa Lí 7 trang 18 em hãy: a) Kể tên các thành phố có trên 3 triệu người ở Trung và Nam Mĩ? b) Các thành phố này phân bố chủ yếu ở đ

Question

Dựa vào tập bản đồ Địa Lí 7 trang 18 em hãy:
a) Kể tên các thành phố có trên 3 triệu người ở Trung và Nam Mĩ?
b) Các thành phố này phân bố chủ yếu ở đâu?

in progress 0
Josephine 6 ngày 2021-09-13T11:00:50+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-13T11:02:37+00:00

    a. Ca-ra-cat,Ô- ri-dôn-tê,Đa-lat,Hiu-xtơn,Xan Phran-xi-xcô,Van-cu-vơ,Xit-tơn,Goa-đa-la-ha-ra,Mai-a-mi,Oa-sinh-tơn,Phi-la-đen-phi-a,Môn-trê-an,Tô-rôn-tô,Ôt-ta-oa,Đi-tơ-roi

    b. phân bố tập trung ở vùng ven biển

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )