Dựa vào từ gợi ý, viết hoàn chỉnh câu văn sau với cấu trúc hiện tại đơn: (Lưu ý quy tắc viết hoa, chính tả và dấu câu!) Texas / be / not / in the Unit

Question

Dựa vào từ gợi ý, viết hoàn chỉnh câu văn sau với cấu trúc hiện tại đơn:
(Lưu ý quy tắc viết hoa, chính tả và dấu câu!)
Texas / be / not / in the United Kingdom.
(Texas không ở Vương quốc Anh.)

in progress 0
Clara 1 tháng 2021-09-11T11:54:54+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T11:56:11+00:00

  Texas isn’t in the United Kingdom.

  0
  2021-09-11T11:56:19+00:00

  Texas / be / not / in the United Kingdom.

  =>Texas is not in the United Kingdom. (Texas không ở Vương quốc Anh)

  ~Xin hay nhất ạ~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )