Dựa vào từng môi trường thì cho biết đặc điểm của thực vật?

Question

Dựa vào từng môi trường thì cho biết đặc điểm của thực vật?

in progress 0
Mary 1 năm 2021-10-09T03:07:03+00:00 3 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T03:08:38+00:00

  Đáp án: Thực vật trong thiên nhiên rất phong phú và đa dạng .

  Tuy đa dạng như vật nhưng có một số điểm chung là :

  – Tự tổng hợp được chất hữa cơ

  – Phần lớn không có khả năng di chuyển

  – Phản ứng chậm với kích thích từ bên ngoài .

  ^ Chúc Bạn Học Tốt ^ 

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-09T03:08:47+00:00

  Tuy đa dạng nhưng chúng có một số đặc điểm chung:

  Tự tổng hợp được chất hữu cơ.

  Phần lớn không có khả năng di chuyền.

  Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài.

  0
  2021-10-09T03:08:52+00:00

  + Tự tổng hợp chất hữu cơ

  + Phần lớn không có khả năng di chuyển

  + Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )