Đức ít hơn hải 3tuổi. Hải nhiều hơn hưng 6 tuổi. Biết rằng hải 16 tuổi. Hỏi tuổi của đức và hưng?

Question

Đức ít hơn hải 3tuổi. Hải nhiều hơn hưng 6 tuổi. Biết rằng hải 16 tuổi. Hỏi tuổi của đức và hưng?

in progress 0
Bella 3 tháng 2021-09-20T00:11:40+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T00:12:42+00:00

  Đáp án:

  tuổi của Hưng là:

  16 – 6 = 10 (tuổi)

  tuổi của Đức là:

  16 – 3 = 13 (tuổi)

  Đáp số: tuổi Hưng: 10 tuổi

  tuổi Đức: 13 tuổi

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-20T00:13:31+00:00

  Số tuổi của hưng là:

  16-6=10(tuổi)

  Số tuổi của đức là:

  16-3=13 tuổi

  Đáp số: hưng 10 tuổi, đức 13 tuổi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )