Đun 0,01 mol C2H4 với 0,06 mol H2 xúc tác với Ni đến khi phản ứng thu đc V lít gỗn hợpY ,Y làm mất màu m gam Br. Tìm V và m

Question

Đun 0,01 mol C2H4 với 0,06 mol H2 xúc tác với Ni đến khi phản ứng thu đc V lít gỗn hợpY ,Y làm mất màu m gam Br. Tìm V và m

in progress 0
Valentina 4 ngày 2021-12-07T01:55:58+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T01:57:29+00:00

  Đáp án:

   1,344 l và 8 g

  Giải thích các bước giải:

   C2H4+H2->C2H6

   Ta có

  0,01/1<0,06/1=> H2 dư

  => Y gồm H2 và C2H6

  V=0,06×22,4=1,344 l

  H2+Br2->2HBr

  nBr2=nH2=0,05 mol

  mBr2=0,05×160=8 g

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )