Đun 0,12 mol C2H4, 0,1 mol C3H6 và a mol H2, xúc tác Ni đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 5,824 lít hỗn hợp khí Y. Tìm a.

Question

Đun 0,12 mol C2H4, 0,1 mol C3H6 và a mol H2, xúc tác Ni đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 5,824 lít hỗn hợp khí Y. Tìm a.

in progress 0
Everleigh 4 ngày 2021-12-06T23:53:29+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T23:54:31+00:00

  Đáp án:

   0,26 mol

  Giải thích các bước giải:

   C2H4+H2->C2H6

  C3H6+H2->C3H8

  nY=5,824/22,4=0,26 mol

  giả sử C2H4 và C3H6 tác dụng hết

  =>nH2 dư=0,26-0,12-0,1=0,04 mol

  =>a=0,26 mol

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )