ĐUN NONG DANG TICH 1 KHOI KHI LEN 20 ĐỘ C THÍ AP SUAT TRONG BINH TANG THEM 1PHAN 40 AP SUAT BAN DAU TIM NHIET DO BAN DAU

Question

ĐUN NONG DANG TICH 1 KHOI KHI LEN 20 ĐỘ C THÍ AP SUAT TRONG BINH TANG THEM 1PHAN 40 AP SUAT BAN DAU TIM NHIET DO BAN DAU

in progress 0
Kaylee 2 tháng 2021-10-06T17:58:11+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T17:59:11+00:00

  Đáp án:

   800K

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng phương trình đẳng tích:

  \(\dfrac{{{p_1}}}{{{T_1}}} = \dfrac{{{p_2}}}{{{T_2}}} \Rightarrow \dfrac{1}{T} = \dfrac{{\dfrac{{41}}{{40}}}}{{T + 20}} \Rightarrow T = 800K\)

  0
  2021-10-06T17:59:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi $p_1;T_1$ là áp suất và nhiệt độ của khí lúc đầu

   Gọi $p_2;T_2$ là áp suất và nhiệt độ khí lúc sau

   Theo định luật Sác – lơ:

   `p_1/T_1=p_2/T_2->T_1={p_1.T_2}/P_2`

  Với

  `p_2=p_1+1/40.p_1;T_2=T_1+20`

  `->T_1={p_1.(T_1+2p)}/{{41p_1}/{40}` $=800K$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )