Dung 1 mat phang nghieng day 1 bao xi mang co khoi luong 50kg len san o to. San o to cach mat dat 1,2m. a) Tinh chieu dai cua mat phang nghieng sao ch

Question

Dung 1 mat phang nghieng day 1 bao xi mang co khoi luong 50kg len san o to. San o to cach mat dat 1,2m.
a) Tinh chieu dai cua mat phang nghieng sao cho nguoi cong nhan chi can tao 1 luc day bang 200N de dua bao xi mang len o to. Gia su ma sat giua bao xi mang va mat phang nghieng khong dang ke
b Nhung thuc te khong the bo qua ma sat nen hieu suat cua mat phang nghieng la 75%. Tinh luc ma sat tac dung vao bao xi mang

in progress 0
Ximena 2 tháng 2021-11-10T20:28:20+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:29:36+00:00

  Đáp án:

   S=3m

  F=267N

  Giải thích các bước giải:

  a> 
  \[F.S = P.h <  =  > 200.S = 50.10.1,2 =  > S = 3m\]

  b> 

  Công kéo vật theo mặt phẳng nghiêng:
  \[A = \frac{{{A_{ic}}}}{H} = \frac{{P.h}}{H} = \frac{{50.10.1,2}}{{75\% }} = 800J\]

  ta có: 
  \[A = F.S =  > F = \frac{A}{S} = \frac{{800}}{3} = 267N\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )