Dùng ba chữ số 0,1,2 hãy viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số mà các chữ số khác nhau

Question

Dùng ba chữ số 0,1,2 hãy viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số mà các chữ số khác nhau

in progress 0
Alaia 2 năm 2021-09-04T09:23:01+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T09:24:36+00:00

  Đáp án:  

  Giải thích các bước giải:

  $102 ,120,201,210 $ 

  0
  2021-09-04T09:24:57+00:00

  Các số tự nhiên có thể viết được là: 102; 120; 210; 201 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )