Dũng có một số viên bị nhiều hơn 18 viên bị.Dũng cho minh 1/2 số bị.sau đó lại mua thêm một số viên bị thì được 11 viên bị.hỏi lúc đầu Dũng có bao nhi

Question

Dũng có một số viên bị nhiều hơn 18 viên bị.Dũng cho minh 1/2 số bị.sau đó lại mua thêm một số viên bị thì được 11 viên bị.hỏi lúc đầu Dũng có bao nhiêu viên bi

in progress 0
Savannah 2 tháng 2021-07-27T02:45:09+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T02:46:14+00:00

  Đáp án: 20 viên bi

   

  Giải thích các bước giải:

   Dũng có  18 viên bi , sau đó Dũng cho Minh $\frac{1}{2}$  viên bi , vậy số viên bi mà Dũng đã cho Minh là:

  18 . $\frac{1}{2}$  = 9 ( viên bi)

  Vậy số viên bi mà Dũng còn lại là:

  18 – 9 = 9 ( viên bi)

  Lúc đầu , Dũng có số viên bi là:

  9 + 11 = 20 (viên bi)

              Đáp số: 20 viên bi

  0
  2021-07-27T02:46:15+00:00

  lúc đầu dũng có 20 viên bi 

   vì nếu cho minh 1/2 số bi sẽ là 20/2=10 . sau đó mua thêm 1 số viên bi (có thể là 1 viên)thì ta lấy số bi còn lại là 10 cộng 1=11 viên bi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )