Dụng cụ nào sau đây là ứng dụng của mặt phẳng nghiêng: A.Cái kéo B.Cầu thang gác C.Cột điện D.Cái kìm

Question

Dụng cụ nào sau đây là ứng dụng của mặt phẳng nghiêng:
A.Cái kéo
B.Cầu thang gác
C.Cột điện
D.Cái kìm

in progress 0
Valentina 1 năm 2021-10-26T19:26:32+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T19:27:44+00:00

  Đáp án:

   B

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-26T19:28:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  .Cầu thang gác là ứng dụng của mặt phẳng nghiêng:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )