dùng cụm chủ-vị để mở rộng câu là gì? giúp mik v ak

Question

dùng cụm chủ-vị để mở rộng câu là gì?
giúp mik v ak

in progress 0
Ayla 3 tuần 2021-07-11T13:48:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:50:07+00:00

  Dùng cụm C-V để mở rộng câu có nghĩa là thêm thành phần phụ cho câu để sự diễn đạt của câu cụ thể, chi tiết hơn. Những chủ ngữ ,vị ngữ được cấu tạo bởi các chủ ngữ, vị ngữ nhỏ hơn để câu thêm đầy đủ ý nghĩa

  VD : Chị Ba đến //khiến tôi rất vui và vững tâm 

               C.      V.       ĐT.    C.              V 

                  CN.                          VN 

  Nocopy 

  @gladbach

  0
  2021-07-11T13:50:35+00:00

  Dùng cụm chủ vị để mở rông câu là:khi nói hoặc viết,có thể dũng cụm từ có hình thức giống câu đơn binhf thường,gọi là cụm chủ-vị.Làm thành phần để mở rộng câu.

  Các thành phần câu như chủ ngữ,vị ngữ và phụ ngữ trong cụm danh từ,cụm tính từ cấu tạo từ C-V

  CHO MIK CÂU TRL HAY NHẤT NHA^^

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )