Dùng dây dẫn bằng đồng có điện trở suất là 1.7.10-8om.m để tải điện trên đoạn đường dài 500km.Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây dẫn đ

Question

Dùng dây dẫn bằng đồng có điện trở suất là 1.7.10-8om.m để tải điện trên đoạn đường dài 500km.Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây dẫn đó,biết cđdđ chạy qua dây dẫn đó là 200A ,tiết diện của dây là 42.5cm2

in progress 0
Parker 3 giờ 2021-10-08T07:21:07+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T07:23:01+00:00

  Đáp án:

   80000W

  Giải thích các bước giải:\[\rho  = 1,{7.10^{ – 8}}\Omega .m;l = 500km;I = 200A;S = 42,5c{m^2}\]

  điện trở dây dẫn:
  \[R = \rho .\frac{l}{S} = 1,{7.10^{ – 8}}.\frac{{500000}}{{42,{{5.10}^{ – 4}}}} = 2\Omega \]

  công suất hao phí:
  \[{P_{hp}} = {I^2}.R = {200^2}.2 = {8.10^4}{\rm{W}}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )