Dung dich A chứa hỗn hợp HCl 1,4M và H2SO4 0,5M. Cho V lít dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 2M và Ba(OH)2 4M vào 500ml dung dịch A được kết tủa B và dung d

Question

Dung dich A chứa hỗn hợp HCl 1,4M và H2SO4 0,5M. Cho V lít dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 2M và Ba(OH)2 4M vào 500ml dung dịch A được kết tủa B và dung dịch C. Cho thanh mg vào dung dịch C sau khi phản ứng kết thúc thu được 3,36 lít khí H2 ở đktc. Tính giá trị của V.

in progress 0
Maria 3 tháng 2021-09-17T06:00:43+00:00 1 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T06:02:34+00:00

  Đáp án:

  V=0,09l

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {n_{HCl}} = 0,7mol\\
  {n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,25mol\\
   \to {n_{{H^ + }}} = {n_{HCl}} + 2{n_{{H_2}S{O_4}}} = 1,2mol\\
  {n_{NaOH}} = 2Vmol\\
  {n_{Ba{{(OH)}_2}}} = 4Vmol\\
   \to {n_{O{H^ – }}} = {n_{NaOH}} + 2{n_{Ba{{(OH)}_2}}} = 10Vmol
  \end{array}\)

  Ta có phương trình ion sau:

  \(\begin{array}{l}
  {H^ + } + O{H^ – } \to {H_2}O\\
  B{a^{2 + }} + S{O_4}^{2 – } \to BaS{O_4}
  \end{array}\)

  Khi cho thanh Mg vào dung dịch C thấy có khí thoát ra thì suy ra dung dịch C có chứa axit dư

  \(\begin{array}{l}
  Mg + 2{H^ + } \to M{g^{2 + }} + {H_2}\\
  {n_{{H_2}}} = 0,15mol\\
   \to {n_{{H^ + }}}dư= 2{n_{{H_2}}} = 0,3mol\\
   \to {n_{{H^ + }}}phản ứng= {n_{{H^ + }}} – {n_{{H^ + }}}dư= 0,9mol\\
   \to {n_{O{H^ – }}} = {n_{{H^ + }}} = 0,9 = 10V \to V = 0,09l
  \end{array}\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )