Dung dịch A gồm 0,4 mol HCl và 0,45 mol H2SO4.Dung dịch A tác dụng vừa đủ vs 19,3g hỗn hợp gồm Al và Fe,thu đc V lít khí H2(ở đktc) và dung dịch B a.V

Question

Dung dịch A gồm 0,4 mol HCl và 0,45 mol H2SO4.Dung dịch A tác dụng vừa đủ vs 19,3g hỗn hợp gồm Al và Fe,thu đc V lít khí H2(ở đktc) và dung dịch B
a.Viết các ptpư xảy ra
b.Tính khối lượng nhôm và sắt trong hỗn hợp ban đầu

in progress 0
Ivy 2 tuần 2021-11-28T12:53:39+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T12:55:22+00:00

  Đáp án:

   mAl=8,1 gam; mFe=11,2 gam

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số mol Al là x; Fe là y  \( \to 27x + 56y = 19,3\)

  Phản ứng xảy ra:

  \(2Al + 6HCl\xrightarrow{{}}2AlC{l_3} + 3{H_2}\)

  \(Fe + 2HCl\xrightarrow{{}}FeC{l_2} + {H_2}\)

  \(2Al + 3{H_2}S{O_4}\xrightarrow{{}}A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3{H_2}\)

  \(Fe + {H_2}S{O_4}\xrightarrow{{}}FeS{O_4} + {H_2}\)

  Ta có:  \(3{n_{Al}} + 2{n_{Fe}} = 3x + 2y = {n_{HCl}} + 2{n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,4 + 0,45.2 = 1,3{\text{ mol}}\)

  Giải được: x=0,3; y=0,2.

  \(\to {m_{Al}} = 0,3.27 = 8,1{\text{ gam; }}{{\text{m}}_{Fe}} = 0,2.56 = 11,2{\text{ gam}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )