Dung dịch A là dung dịch H 2 SO 4 0,5M, dung dịch B là dung dịch Ba(OH) 2 0,75M. Trộn A và B theo tỉ lệ thể tích lần lượt 3: 2 thu được dung dịch C. T

Question

Dung dịch A là dung dịch H 2 SO 4 0,5M, dung dịch B là dung dịch Ba(OH) 2 0,75M. Trộn A và B theo tỉ lệ thể tích lần lượt 3: 2 thu được dung dịch C. Tính nồng độ các ion trong dung dịch C?

in progress 0
Samantha 21 phút 2021-09-12T23:08:24+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:09:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a, Nếu trộn a và b theo tỉ lệ thể tích : VAVB=23VAVB=23 .

  Áp dụng quy tắc đường chéo ta có :

  23=0,2CMCCMC0,523=0,2−CMCCMC−0,5

  =>2(CMC0,5)=3.(0,2CMC)=>2(CMC−0,5)=3.(0,2−CMC)

  2CMC1=0,63CMC⇒2CMC−1=0,6−3CMC

  5CMC=1,6=>CMC=0,32(M)⇒5CMC=1,6=>CMC=0,32(M)

  b, Để được dung dịch H2SO4 có nồng độ 0,3M :

  Áp dụng quy tắc đường chéo :

  ab=0,20,30,30,5=12ab=0,2−0,30,3−0,5=12

  Vậy ………………..

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )