Dung dịch chất nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành đỏ? A: Ca(OH)2 . B: H2 SO4 . C: NaOH. D: NaCl. Phản ứng nào sau đây viết sai?

Question

Dung dịch chất nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành đỏ?
A:
Ca(OH)2 .
B:
H2 SO4 .
C:
NaOH.
D:
NaCl.
Phản ứng nào sau đây viết sai?
A:
Fe+2HCl

FeC
l
2
+
H
2

B:
Zn+
H
2
S
O
4(l)

ZnS
O
4
+
H
2

C:
CuO+
H
2
t
o

Cu+
H
2
O
D:
Cu+
H
2
O

CuO+
H
2

in progress 0
Reese 1 năm 2021-12-06T19:00:44+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T19:01:44+00:00

  B

  C

  0
  2021-12-06T19:02:20+00:00

  Đáp án: DUng dịch đổi quỳ tím thành màu đỏ: câu B

  PƯ viết sai: Cu+ H2O-> CuO + H2 ( câu D)

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )