Dung dịch HCl không phản ứng với A Fe B CuCl2 C NaOH D AgNO3

Question

Dung dịch HCl không phản ứng với
A Fe
B CuCl2
C NaOH
D AgNO3

in progress 0
Jasmine 4 tuần 2021-08-15T23:27:27+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T23:28:53+00:00

  Đáp án:

  Dung dịch HCl không phản ứng với

  A Fe

  B CuCl2

  C NaOH

  D AgNO3

   

  0
  2021-08-15T23:29:24+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  $\begin{array}{l} \text{Dung dịch HCl không phản ứng với} CuCl_2 \\ PTHH: \\ Fe+2HCl \to FeCl_2+H_2↑ \\ NaOH+HCl \to NaCl+H_2O \\ AgNO_3+HCl \to AgCl↓+2HCl \\ \to C.CuCl_2 \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )