Dung dịch HCOOH 0,5M. Trong 10ml dung dịch có tổng số ion và phân tử chưa phân li là 3,101845.10 21 .Tính độ điện li của HCOOH trong dung dịch trên?

Question

Dung dịch HCOOH 0,5M. Trong 10ml dung dịch có tổng số ion và phân tử chưa phân li là 3,101845.10 21 .Tính độ điện li của HCOOH trong dung dịch trên?

in progress 0
Savannah 12 phút 2021-09-12T23:02:05+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:03:19+00:00

  Đáp án:

  \(\alpha  = 0,03\)

  Giải thích các bước giải:

  \({n_{ion + pt}} = \frac{{{{3,101845.10}^{21}}}}{{{{6,023.10}^{23}}}} = {5,15.10^{ – 3}}{\text{ mol}}\)

  \( \to {C_{M{\text{ ion + pt}}}} = \frac{{{{5,15.10}^{ – 3}}}}{{{{10}^{ – 2}}}} = 0,515M\)

  Ta có: 

   Quá trình phân ly:

  \(HCOOH\overset {} \leftrightarrows HCOO{^ – } + {H^ + }\)

  Gọi nồng độ \(HCOOH\) phân ly là x.

  Sau phân ly:

  \([HCOOH] = 0,5 – x;[H{^ + }] = [HCO{O^ – }] = x\)

  \( \to 0,5 – x + x + x = 0,515 \to x = 0,015\)

  Độ điện ly: \(\alpha  = \frac{{0,015}}{{0,5}} = 0,03\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )