Dung dịch nào sau đây có thể dùng để nhận biết muối natri sunfat Na2SO4? A. BaCl2; B. NaCl; C. KCl;

Question

Dung dịch nào sau đây có thể dùng để nhận biết muối natri sunfat Na2SO4?
A. BaCl2; B. NaCl; C. KCl; D. ZnCl2.

in progress 0
Audrey 2 tuần 2021-07-10T11:43:09+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:44:31+00:00

  Đáp án:

   A

  Giải thích các bước giải:

   Hiện tượng : có kết tủa trắng

  Na2so4+Bacl2–>Baso4+2Nacl

  0
  2021-07-10T11:44:54+00:00

  Dung dịch nào sau đây có thể dùng để nhận biết muối natri sunfat `Na_2SO_4`?

  `A. BaCl_2`

  `B. NaCl`

  `C. KCl`

  `D. ZnCl_2`

  Giải thích:

  Hiện tượng:

  Xuất hiện chất tủa trắng

  `BaCl_2+Na_2SO_4→BaSO_4↓+2NaCl.`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )