Đứng dưới đất kéo xô vữa 20kg lên với lực kéo xấp xỉ 1/2 trọng lượng xô vữa dùng ròng rọc gì và lực kéo bao nhiêu?

Question

Đứng dưới đất kéo xô vữa 20kg lên với lực kéo xấp xỉ 1/2 trọng lượng xô vữa dùng ròng rọc gì và lực kéo bao nhiêu?

in progress 0
Adalyn 3 tuần 2021-07-08T20:56:50+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:58:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Vì người đó sử dụng ròng rọc mà ròng rọc này cho ta lợi về lực giúp ta kéo vật lên chỉ bằng $\frac{1}{2}$ trọng lượng của vật nên đây là ròng rọc động

  Trọng lượng của vật là : 

  $P=10m=10.20=200(N)$

  Lực kéo là : 

  $F=\frac{1}{2}.P=\frac{1}{2}.200=100(N)$

  0
  2021-07-08T20:58:18+00:00

  Trọng lượng của vật là : 

  `10` `.` `20` `=` `200` `(N)`

  Lực kéo là : 

  `1/2` `.` `200` `=` `100` `(N)`

  $#Nagisa#$ 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )