Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm a) 2/3 của một nửa là 1/3 … b) 1/5 của 1/4 là 1/20 … c) một nửa của 1/2 là 1/4 … d) 2/5 của 4/7 là 7/10

Question

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm
a) 2/3 của một nửa là 1/3 …
b) 1/5 của 1/4 là 1/20 …
c) một nửa của 1/2 là 1/4 …
d) 2/5 của 4/7 là 7/10

in progress 0
Adalyn 2 tháng 2021-10-10T15:10:56+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T15:12:22+00:00

  Đáp án:

  a) 2/3 của một nửa là 1/3 : Đ

  b) 1/5 của 1/4 là 1/20 : S

  c) một nửa của 1/2 là 1/4 : Đ

  d) 2/5 của 4/7 là 7/10 : S

  xin 5sao và tlhn nha bạn:3

  !học tốt!

  @Dinosieucute

  0
  2021-10-10T15:12:53+00:00

  Đáp án: a) Đ

  b) Đ

  c) Đ

  d) S

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )