Dùng khí hidro để khử 192g hỗn hợp Fe2O3 và CuO trong hỗn hợp tỉ lệ khối lượng Fe2O3 và CuO là 3:1 . Khối lượng Fe và khối lương Cu thu đc là bao nhiu

Question

Dùng khí hidro để khử 192g hỗn hợp Fe2O3 và CuO trong hỗn hợp tỉ lệ khối lượng Fe2O3 và CuO là 3:1 . Khối lượng Fe và khối lương Cu thu đc là bao nhiu gam ?

in progress 0
Iris 2 tháng 2021-10-28T14:29:21+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T14:30:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi mCuO = x gam ⇒ mFe2O3 = 3x gam

  có m hỗn hợp = mCuO + mFe2O3 = x + 3x = 4x = 192 gam

  ⇒ x = 48 

  Vậy mCuO = 48 gam ⇒ nCuO = 48/80 = 0,6 mol

  ⇒  mFe2O3 = 48.3 = 144 gam ⇒ nFe2O3 = 144/160 = 0,9 mol

  PTHH :

  CuO + H2 –to–> Cu  +  H2O

  0,6                         0,6               (mol)

  ⇒ mCu = 0,6.64 = 38,4 gam

  Fe2O3 + 3H2 –to–> 2Fe + 3H2O

  0,6                               1,2                (mol)

  ⇒ mFe = 1,2.56 = 67,2 gam

   

  0
  2021-10-28T14:30:59+00:00

  Fe2O3 + 3H2 =nhiệt độ=> 2Fe + 3H2O

  CuO + H2 =nhiệt độ=> Cu + H2O

  Theo đề bài:

  $\frac{m_{Fe2O3}}{m_{CuO}}$ = $\frac{3}{1}$

  => $m_{Fe2O3}$ = 3.$m_{CuO}$ 

  Ta có: $m_{Fe2O3}$ + $m_{CuO}$ = 192 (gam)

  hay: 3.$m_{CuO}$ + $m_{CuO}$= 192 (gam)

  => $m_{CuO}$= 48 (g)

  => $m_{Fe2O3}$= 3.$m_{CuO}$= 3.4,8=144 (g)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )