Dùng kính lúp có số bội giác G1=2X và G2=5X.Hói kính lúp nào có ảnh lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?Tiêu cự của kính nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiu

Question

Dùng kính lúp có số bội giác G1=2X và G2=5X.Hói kính lúp nào có ảnh lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?Tiêu cự của kính nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiu lần?

in progress 0
Ayla 3 tháng 2021-09-10T17:30:55+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-10T17:31:57+00:00

    Đáp án:

    Số bội giác thể hiện khả năng phóng to vật của kính lúp. Do đó kính lúp có số bội giác 5X sẽ cho ảnh lớn hơn 2X và lớn hơn 5/2 = 2,5 lần.

    Vì số bội giác tỉ lệ nghịch với tiêu cự của thấu kính do đó tiêu cự của thấu kính 2X sẽ lớn hơn tiêu cự của thấu kính 5X và lớn hơn 5/2 = 2,5 lần.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )