dùng mặt phẳng nghiêng có chiều dài 4m để kéo một vật khối lượng 100kg lên cao 1m phải thực hiện công là 1250 J a.tính công có ích khi kéo lên b.lực k

Question

dùng mặt phẳng nghiêng có chiều dài 4m để kéo một vật khối lượng 100kg lên cao 1m phải thực hiện công là 1250 J
a.tính công có ích khi kéo lên
b.lực kéo vật lên mặt phẳng nghiêng là bao nhiêu ?
c.tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng

in progress 0
Genesis 1 tháng 2021-11-14T02:54:48+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-14T02:56:03+00:00

  Đáp án:

   H=80%

  Giải thích các bước giải:

   Công có ích để kéo vật lên:

  A=P.h=100.10.1=1000J

  Lực kéo vật lên mặt phẳng nghiêng:

  A=F.l⇒F=A/l=1000/4=250N

  Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng:

  H=1000/1250.100=80%

  0
  2021-11-14T02:56:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a, Trọng lượng của vật là :

  $P=10m=10.100=1000(N)$

  Công có ích khi kéo vật lên cao là :

  $A_{ci} = P.h= 1 000 . 1= 1 000( J)$

  b, Độ lớn của lực kéo lên mặt phẳng nghiêng là:

  $ F = A_{tp} : s = 1250 : 4 =312,5 (N)$

  c, Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng là:

  $H=\frac{A_{ci}}{A_{tp}}.100$%$=\frac{1 000}{1250}.100$%$= 80$%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )