Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo hoặc đẩy vật lên với lực có cường độ như thế nào? Trọng lượng riêng và khối lượng riêng của cùng một chất liên hệ vớ

Question

Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo hoặc đẩy vật lên với lực có cường độ như thế nào?
Trọng lượng riêng và khối lượng riêng của cùng một chất liên hệ với nhau bởi công thức nào?
Trọng lượng riêng của một chất là gì?Viết công thức tính trọng lượng riêng?
khối lượng riêng của một chất là gì ? Viết công thức tính trọng lượng riêng?

in progress 0
Quinn 2 tháng 2021-08-07T20:12:14+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T20:13:24+00:00

  Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo hoặc đẩy vật lên với lực có cường độ như thế nào?

  – Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo hoặc đẩy vật lên với lực nhỏ hơn trọng lượng của vật

  Trọng lượng riêng và khối lượng riêng của cùng một chất liên hệ với nhau bởi công thức nào?

  d= D.10

  Trọng lượng riêng của một chất là gì?

  – Định nghĩa trọng lượng riêng của một chất:

  Trọng lượng của 1m³ một chất gọi là trọng lượng riêng của chất đó

  Công thức tính trọng lượng riêng:

  $d{}$= $\frac{P}{V}$ 

  Trong đó:

  • $d{}$ là trọng lượng riêng (N/m³)
  • $P{}$ là trọng lượng (N)
  • $V{}$ là thể tích (m³)

  Khối lượng riêng của một chất là gì ?

  – Định nghĩa khối lượng riêng của một chất:

  Khối lượng của 1m³ một chất gọi là khối lượng riêng của chất đó

  Công thức tính khối lượng riêng: 

  $D{}$= $\frac{m}{V}$  

  Trong đó:

  • $D{}$ là khối lượng riêng (Kg/m³)
  • $m{}$ là khối lượng (Kg)
  • $V{}$ là thể tích (m³)

  Cho mình câu trả lời hay nhất làm động lực nhé!

  0
  2021-08-07T20:14:04+00:00

  Đáp án:

  + Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo hoặc đẩy vật lên với lực có cường độ nhỏ hơn trọng lực vật

  + d = 10D

  + Trọng lượng riêng của một chất là trọng lượng chất tính cho một đơn vị thể tích:

  d = P:V

  + Khối lượng riêng của một chất là khối lượng chất tính cho một đơn vị thể tích:

  D = m:V

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )