Dùng mặt phẳng nghiêng đẩy một bao xi măng có khối lượng 50kg lên sàn ô tô.Sàn ô tô cách mặt đất 1,2m. a/Tính chiều dài của mặt phẳng nghiêng sao cho

Question

Dùng mặt phẳng nghiêng đẩy một bao xi măng có khối lượng 50kg lên sàn ô tô.Sàn ô tô cách mặt đất 1,2m.
a/Tính chiều dài của mặt phẳng nghiêng sao cho người công nhân chỉ cần tạo lực đẩy bằng 200N để đưa bì xi măng lên ô tô .Giả sử ma sát giữa mặt phẳng nghiêng và bao xi măng không đáng kể.
b/Nhưng thực tế không thết bỏ qua ma sát nên hiệu suất của mặt phẳng nghiêng là 75%.Tính lực ma sát tác dụng vào bao xi măng.
giải giúp mình với ạ

in progress 0
Emery 1 năm 2021-07-21T22:21:43+00:00 1 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T22:23:11+00:00

  Đáp án:

  a. l = 3m

  b. Fms = 66,67N 

  Giải thích các bước giải:

  a. Chiều dài của mặt phẳng nghiêng là:

  $\begin{array}{l}
  A = {A_i}\\
   \Leftrightarrow F.l = P.h\\
   \Leftrightarrow 200.l = 10.50.1,2\\
   \Leftrightarrow l = 3m
  \end{array}$

  b. Lực ma sát tác dụng lên bao xi măng là:

  $\begin{array}{l}
  H = \dfrac{{{A_i}}}{{A’}} = \dfrac{{{A_i}}}{{{A_i} + {A_{ms}}}} = \dfrac{{P.h}}{{P.h + {F_{ms}}.l}}\\
   \Leftrightarrow 75\%  = \dfrac{{10.50.1,2}}{{10.50.1,2 + {F_{ms}}.3}}\\
   \Leftrightarrow {F_{ms}} = 66,67N
  \end{array}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )