Dùng một ấm nhôm có khối lượng là 0,2 kg để có thể đun sôi 2 lít nước ở 20°C . Cho biết nhiệt dung riêng của nước vs nhôm là 4200j/kg.k và 800j/kg.k.

Question

Dùng một ấm nhôm có khối lượng là 0,2 kg để có thể đun sôi 2 lít nước ở 20°C . Cho biết nhiệt dung riêng của nước vs nhôm là 4200j/kg.k và 800j/kg.k. hãy tính nhiệt lượng để đun sôi ấm nước này

in progress 0
Madeline 1 năm 2021-10-09T03:10:59+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T03:12:26+00:00

  Đáp án:

   Q = 684800J

  Giải thích các bước giải:

  Nhiệt lượng truyền cho ấm nhôm:

  \[{Q_1} = mCΔt = 0,2.800\left( {100 – 20} \right) = 12800J\]

  Ta có :

  2 lít nước = 2kg 

  Nhiệt lượng truyền cho nước trong ấm:

  \[{Q_2} = mCt = 2.4200\left( {100 – 20} \right) = 672000J\]

  Ta lại có :

  \[Q = {Q_1} + {Q_2} = 12800 + 672000 = 684800J\]

  0
  2021-10-09T03:12:28+00:00

  Đáp án:684800

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )