Dùng một ấm nhôm có khối lượng là 0,2kg để có thể đun sôi 2 lít nước ở 20 độ C . Cho biết nhiệt dung riêng của nước vs của nhôm là 4200J/kg.K . Hãy tí

Question

Dùng một ấm nhôm có khối lượng là 0,2kg để có thể đun sôi 2 lít nước ở 20 độ C . Cho biết nhiệt dung riêng của nước vs của nhôm là 4200J/kg.K . Hãy tính nhiệt lượng cần dùng để đun sôi ấm nước này

in progress 0
Bella 2 tuần 2021-10-08T08:02:25+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T08:04:00+00:00

  Đáp án:

   Q = 686080J

  Giải thích các bước giải:

   Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi ấm nước là:
  \[\begin{array}{l}
  Q = \left( {{m_1}{c_1} + {m_2}{c_2}} \right)\Delta t\\
   \Leftrightarrow Q = \left( {0,2.880 + 2.4200} \right).\left( {100 – 20} \right)\\
   \Rightarrow Q = 686080J
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )