dùng một trong các dung dịch sau đây: `NaOH, AgNO_3; Fe(NO_3)_2; Fe(NO_3)_3` để tách `Ag` ra khỏi hỗn hợp `Ag, Al, Cu, Fe` mà k làm thay đổi khối lượn

Question

dùng một trong các dung dịch sau đây: `NaOH, AgNO_3; Fe(NO_3)_2; Fe(NO_3)_3` để tách `Ag` ra khỏi hỗn hợp `Ag, Al, Cu, Fe` mà k làm thay đổi khối lượng.

in progress 0
Genesis 2 tuần 2021-08-25T07:04:00+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:05:13+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Cho dd `Fe(NO_3)` dư vào dd

  Tất cả các kim loại trong hỗn hợp đều đẩy `Fe(NO_3)` về `Fe(NO_3)_2`

  Nên tất cả đều là dd trừ `Ag` ko tan.

   

  0
  2021-08-25T07:05:43+00:00

  Em tham khảo nha

   Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp ta cần dùng dung dịch$Fe(NO_3)_3$

  \(\begin{array}{l}
  Al + Fe{(N{O_3})_3} \to Al{(N{O_3})_3} + Fe\\
  Fe + 2Fe{(N{O_3})_3} \to 3Fe{(N{O_3})_2}\\
  Cu + 2Fe{(N{O_3})_3} \to Cu{(N{O_3})_2} + 2Fe{(N{O_3})_2}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )