Dùng pphh nào để nhận biết NaOH, Ba(OH)2 HCl và MgSO4 ( nhận biết các dd ko màu )

Question

Dùng pphh nào để nhận biết NaOH, Ba(OH)2 HCl và MgSO4 ( nhận biết các dd ko màu )

in progress 0
Mackenzie 3 tháng 2021-09-07T20:28:01+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T20:29:16+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Trích mẫu thử:

  Cho quỳ tím vào các mẫu thử:

  – Mẫu thử nào làm quỳ tím hóa xanh là \(Ba(OH)_2;\ NaOH\) (nhóm 1)

  – Mẫu thử nào làm quỳ tím hóa đỏ là \(HCl\)

  – Mẫu thử nào làm quỳ tím không đổi màu là \(MgSO_4\)

  Cho \(H_2SO_4\) vào các mẫu thử nhóm 1:

  – Mẫu thử nào xuất hiện kết tủa trắng là \(Ba(OH)_2\)

  \(H_2SO_4+Ba(OH)_2\to BaSO_4↓+2H_2O\)

  – Mẫu thử nào không hiện tượng là \(NaCl\)

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-09-07T20:29:36+00:00

  – Trích mẫu thử

  – Cho quỳ tím vào từng mẫu thử

   + Quỳ hóa đỏ là `HCl` (đã phân biệt)

   + Quỳ ko đổi màu là `MgSO_4` (đã phân biệt)

   + Quỳ hóa xanh là `NaOH` và `Ba(OH)_2`

  – Cho dd `H_2SO_4` vào 2 mẫu chưa phân biệt

   + Tạo kết tủa màu trắng là `Ba(OH)_2`

   + Còn lại là `NaOH`

  `PTHH:H_2SO_4+Ba(OH)_2→BaSO_4↓ + 2H_2O`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )