dùng quy tắc bỏ dấu ngoặc (2736-75)- 2736

Question

dùng quy tắc bỏ dấu ngoặc
(2736-75)- 2736

in progress 0
Ariana 3 tháng 2021-09-16T07:45:43+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T07:46:43+00:00

     (2736 – 75) – 2736

  =  2736 – 75 – 2736

  =  (2736 – 2736) – 75

  =           0 – 75

  =           -75

   

  0
  2021-09-16T07:47:16+00:00

  mk xin trình bày câu trả lời cho câu hỏi :

  dùng quy tắc bỏ dấu ngoặc

  (2736-75)- 2736

  làm : (2736-75)- 2736 

      = 2736-75- 2736   

      = 0-75

      = -75

  ( vì trước phép tính (2736-75) không phải là dấu âm nên phá ngoặc bình thường không đổi dấu j hết )

  hok tốt ~~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )