dùng thuốc thử nào để nhận biết 3 lọ dung dịch NaOH, NaCl, NaNO3

Question

dùng thuốc thử nào để nhận biết 3 lọ dung dịch NaOH, NaCl, NaNO3

in progress 0
Camila 4 tháng 2021-08-17T13:41:11+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T13:43:05+00:00

  Đáp án:

  – Cho quỳ tím vào 3 chất

  + Quỳ tím hóa xanh: NaOH

  + Ko hiện tượng: NaCl, NaNO3

  – Cho AgNO3 vào NaCl, NaNO3

  + Kết tủa trắng: NaCl

  + Ko ht: NaNO3

  $PT: AgNO3 + NaCl -> AgCl ↓ + NaNO3$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )