Dựng và nêu cách dựng tam giác ABC biết BC=6cm, góc A bằng 600 và đường cao AH=3cm A=60 độ

Question

Dựng và nêu cách dựng tam giác ABC biết BC=6cm, góc A bằng 600 và đường cao AH=3cm
A=60 độ

in progress 0
Delilah 2 tháng 2021-09-28T15:03:16+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:04:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Dựng đoạn thẳng BC = 6cm.

  + Dựng cung chứa góc 60 độ trên đoạn thẳng BC :

  Dựng tia Bx sao cho góc CBx=60 độ

  Dựng tia By ⊥ Bx.

  Dựng đường trung trực của BC cắt By tại O.

  Dựng đường tròn (O; OB).

  Cung lớn BC chính là cung chứa góc 60 độ dựng trên đoạn BC.

  + Dựng đường thẳng d song song với BC và cách BC một đoạn 3 cm:

  Lấy D là trung điểm BC.

  Trên đường trung trực của BC lấy D’ sao cho DD’ = 3cm.

  Dựng đường thẳng d đi qua D’ và vuông góc với DD’.

  + Đường thẳng d cắt cung lớn BC tại A.

  Ta được ΔABC cần dựng.

  0
  2021-09-28T15:04:36+00:00

  Em tham khảo:

  – Vẽ đoạn thẳng BC=6 cm

  – Sử dụng quỹ tích

  – Vẽ đường thẳng d có khoảng cách đến BC là 3 cm. (không nhất thiết vuông góc)

  – Dựng cung chứa góc 60 độ trên đoạn BC 

  – Giao điểm của cung chứa góc 60độ dựng trên đoạn BC với đường thẳng d chính là điểm A

  – Nối AB,AC

  – Dựng được Δ ABC 

  Học tốt

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )