Dùng Vl H2 (đktc) để khử 16g hỗn hợp CuO và Fe2O3 đến phản ứng hoàn toàn thu được 11,2g hỗn hợp 2 kim loại. a. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp

Question

Dùng Vl H2 (đktc) để khử 16g hỗn hợp CuO và Fe2O3 đến phản ứng hoàn toàn thu được 11,2g hỗn hợp 2 kim loại.
a. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.
b. Tính VH2 cần dùng biết H2 dùng dư 60%.

in progress 0
Serenity 2 tháng 2021-10-20T02:30:54+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T02:32:02+00:00

  $CuO+H_2\overset{t^o}\to Cu+H_2O$

  $Fe_2O_3+3H_2\to 2Fe+3H_2O$

  Gọi $n_{CuO}=a;n_{Fe_2O_3}=b$

  Ta có :

  $m_{hh}=80a+160b=16$

  $m_{hhkl}=64a+112b=11,2$

  Ta có hpt :

  $\left\{\begin{matrix}
  80a+160b=16 & \\ 
  64a+112b=11,2 & 
  \end{matrix}\right.$

  $⇒\left\{\begin{matrix}
  a=0 (??)& \\ 
  b=0,1 & 
  \end{matrix}\right.$

  b/

  $n_{H_2bđ}=0,1.3.160\%=0,48mol$

  $⇒V_{H_2bđ}=0,48.22,4=10,752l$

  0
  2021-10-20T02:32:04+00:00

   Bạn xem bài làm trong hình

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )