Dùng vôn kế có độ chia nhỏ nhất là 0,2V để đo hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện chưa mắc vào mạch. Cách viết kết quả đo nào dưới đây là đú

Question

Dùng vôn kế có độ chia nhỏ nhất là 0,2V để đo hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện chưa mắc vào mạch. Cách viết kết quả đo nào dưới đây là đúng?
6,38V
6,36V
637mV
6,4V

in progress 0
Athena 5 tháng 2021-07-09T00:21:52+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T00:22:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  637 mV = 0,637 V

   Vì Vôn kế có độ chia nhỏ nhất là 0,2V 

  Nên giá trị hiệu điện thế của vật cần đo phải chia hết cho 0,2 

  Ta thấy : 6,38 ; 6,36; 0,637 không chia hết cho 0,2 

  Và 6,4 chia hết cho 0,2 

  Vậy cách viết kết quả đo 6,4 V là đúng 

  Chọn D 

  Nocopy 

  0
  2021-07-09T00:23:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Kết quả đo chính xác là 6,4V

  Vì độ chia nhỏ nhất của vôn kế là 0,2V, đây là số chỉ chẵn ở hàng thập phân thứ nhất. Nên chỉ có câu D là thỏa mãn dữ liệu đề bài cho

  Chọn D – 6,4 V

  NOCOPY

  Chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )