Được tin cuộc khởi nghĩa hai bà trưng thắng lợi, vua Hán đã làm gì

Question

Được tin cuộc khởi nghĩa hai bà trưng thắng lợi, vua Hán đã làm gì

in progress 0
Athena 1 năm 2021-11-13T04:47:16+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T04:48:47+00:00

  +Vua Hán tăng cường quân , gấp rút chuẩn bị , vũ khí , lương thực , làm đường để đàn áp cuộc khởi nghĩa 

  0
  2021-11-13T04:49:05+00:00

  vua hán đã ghấp rút tìm cách đàn áp cuocj khởi ghĩa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )