Dưới bóng tre xanh,đã từ lâu đời,người dân cày Việt Nam dựng nhà,dựng cửa,vỡ ruộng,khai hoang.Tre an ở với người,đời đời,kiếp kiếp. a)Xác định trang n

Question

Dưới bóng tre xanh,đã từ lâu đời,người dân cày Việt Nam dựng nhà,dựng cửa,vỡ ruộng,khai hoang.Tre an ở với người,đời đời,kiếp kiếp.
a)Xác định trang ngữ trong từng câu trên ?
b)Xét về ý nghĩa,các trạng ngữ vừa tìm được bổ sung cho câu những ND gì ?
c)Theo em đoạn văn trên thể hiện ND gì

in progress 0
Faith 3 tuần 2021-07-07T14:29:16+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T14:30:29+00:00

  a) Trạng ngữ trong câu:

  -Dưới bóng tre xanh

  -Đã từ lâu đời

  -Đời đời kiếp kiếp

  b) 

  -Dưới bóng tre xanh → Chỉ nơi chốn

  -Đã từ lâu đời → Chỉ thời gian

  -Đời đời kiếp kiếp → Chỉ thời gian

  c) 

  Đoạn văn trên thể hiện sự gắn bó của cây trê với con người Việt Nam và tre là 1 thứ không thể thiếu với dân tộc Việt Nam.

  0
  2021-07-07T14:30:44+00:00

  a) trạng ngữ là: Dưới bóng tre xanh.
  b) cho ta biết người dân cày VN dựng nhà, dựng cửa,… ở đâu
  c) ND: sự gắn bó giữa cây tre với cuộc sống con người

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )