Dưới tác dụng của một lực F = 4000N, một chiếc xe chuyển động đều lên dốc với vận tốc 5 m/s trong 10 phút a. Tính công thực hiện được khi xe từ chân d

Question

Dưới tác dụng của một lực F = 4000N, một chiếc xe chuyển động đều lên dốc với vận tốc 5 m/s trong 10 phút
a. Tính công thực hiện được khi xe từ chân dốc lên đỉnh dốc
b. Nếu giữ nguyên lực kéo nhưng xe lên dốc với vận tốc 10m/s thì công thực hiện là bao nhiêu?
c. Tính công suất của động cơ trong 2 trường hợp trên

in progress 0
Peyton 3 tháng 2021-09-20T00:45:06+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T00:46:26+00:00

  Đáp án:

   Quãng đường từ chân dốc lên tới đỉnh dốc là : s= v.t= 5.600=3000 (m)

  a) Công thực hiện được khi xe từ chân gốc lên đến đỉnh dốc: A=F.s=4000.3000=12000000(J)

  Quảng đường khi xe lên dốc với vận tốc 10m là: s=v.t=10.600=6000(m)

  b)Công thực hiện khi xe lên dốc với vận tốc 10m là A=F.s= 4000.6000=24000000(J)

  c)Công suất của động cơ khi xe chuyển động lên dốc với vận tốc 5m:

  P=A/t=12000000/600=20000(W)

  Công suất của động cơ xe khi chuyển động lên dốc với vận tốc 10m:

  P=A/t=24000000/600=40000(W)

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-20T00:46:43+00:00

  Đáp án:

   a) A₁ = 12000KJ

    b) A₂ = 24000KJ

  c)  ????₁ = 20KW

       ????₂ = 40KW

  Giải thích các bước giải:

   Bạn xem trong hình nhé bạn 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )