dưới td của 1 lực 20N 1 vật chuyển động với gia tốc bằng 0,4 m/s^2 tính gia tốc

Question

dưới td của 1 lực 20N 1 vật chuyển động với gia tốc bằng 0,4 m/s^2 tính gia tốc

in progress 0
Sadie 4 tuần 2021-08-17T04:47:15+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T04:48:56+00:00

  Đáp án:

   20s và 120m

  Giải thích các bước giải:

  Thời gian để đạt vận tốc 10m/s là:

  \(t = \dfrac{{{v_2} – {v_1}}}{a} = \dfrac{{10 – 2}}{{0,4}} = 20s\)

  Quãng đường đi được là:

  \(s = \dfrac{{v_2^2 – v_1^2}}{{2a}} = \dfrac{{100 – 4}}{{2.0,4}} = 120m\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )