dưới thời nhà Hán cai trị những đạo giáo du nhập vào nước ta là

Question

dưới thời nhà Hán cai trị những đạo giáo du nhập vào nước ta là

in progress 0
Ivy 5 tháng 2021-07-12T08:59:13+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T09:00:37+00:00

  dưới thời nhà Hán cai trị những đạo giáo du nhập vào nước ta là:

  Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo.

  #*Mục đích: đồng hóa nhân dân ta.*

  $Bún$

  0
  2021-07-12T09:00:54+00:00

  Dưới thời nhà Hán cai trị, những đạo giáo du nhập vào nước ta là: nho giáo, phật giáo đạo giáo với mục đích là đồng hoá nhân dân ta.

  @nguyentrucquynh1511

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )