đường dây tải điện bắc-nam có hiệu điện thế 500.000v,có chiều dài 1700km. biết rằng cứ 1000m dây dẫn thì có 0,1ôm cần truyền công suất là 10.000.000km

Question

đường dây tải điện bắc-nam có hiệu điện thế 500.000v,có chiều dài 1700km. biết rằng cứ 1000m dây dẫn thì có 0,1ôm cần truyền công suất là 10.000.000km từ bắc vào nam thì công suất hao phí sẽ là bao nhiêu?

in progress 0
Quinn 2 tháng 2021-10-14T07:55:59+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T07:57:13+00:00

  Đáp án:

  Cường độ dòng điện: I=PU=100000500=200A

  Công suất hao phí: ΔP=I2.R=2002.2=80000W

  Hiệu suất truyền tải điện: 

  Cố lên nhé

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-14T07:57:21+00:00

  Đáp án:

   Php=6,8.10^10W

  Giải thích các bước giải:

  \[U = 500000V;L = 1700km;R = \frac{{1700}}{1}.0,1 = 170\Omega ;P = {10^7}{\rm{kW}};\]

  công suất hao phí:
  \[{P_{hp}} = R.\frac{{{P^2}}}{{{U^2}}} = 170.\frac{{{{({{10}^{10}})}^2}}}{{{{({{5.10}^5})}^2}}} = 6,{8.10^{10}}{\rm{W}}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )