đường dây truyền tải điện từ huyện về xã có hiệu điện thế là 15000v ở 2 đầu nơi truyền tải công suất cung cấp là P=3.10^6W .dây dẫn có điện trở bằng

Question

đường dây truyền tải điện từ huyện về xã có hiệu điện thế là 15000v ở 2 đầu nơi truyền tải công suất cung cấp là P=3.10^6W .dây dẫn có điện trở bằng 4 ôm .tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây
giúp mình ạ

in progress 0
aikhanh 2 tháng 2021-10-10T08:13:16+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T08:14:54+00:00

  Đáp án:

   $P_{hp} =160000 V$

  Giải thích các bước giải:

   Công suất hao phí do toả nhiệt trên đường dây là 

  $P_{hp} =\dfrac{P^2.R}{U^2} =\dfrac{(3.10^6)^2.4}{15000^2} = 160 000 V$

  Đáp số $P_{hp} =160000 W$

  0
  2021-10-10T08:15:12+00:00

  Công suất hao phí do tỏa nhiệt: 

  $P_{hp}=\dfrac{R.P²}{U²}=\dfrac{4.(3.10^{6})²}{15000²}=160000W=160kW$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )