Đường dây truyền tải điện từ huyện về xã dài 10 km, truyền đi một dòng điện có cường độ 200A. Dây dẫn bằng đồng cứ 1 km đường dây có điện trở là 0,02

Question

Đường dây truyền tải điện từ huyện về xã dài 10 km, truyền đi một dòng điện có cường độ 200A. Dây dẫn bằng đồng cứ 1 km đường dây có điện trở là 0,02Ω. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên dây.

in progress 0
Valentina 1 tháng 2021-10-26T05:47:35+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T05:48:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Chiều dài dây dẫn :

  C=2.10=20km

  Điện trở của toàn bộ dày là : 

  R=0,2 . l =0.2*20=4Ω

  Công suất truyền tải :

  P=U.I=10000*200=2000000W

  Công suất tỏa nhiệt là

  Php = R*P^2/U^2=4*2000000^2/10000^2=160000W

  Mog bạn hiểu

  0
  2021-10-26T05:48:59+00:00

  Đáp án:

   P=80W

  Giải thích các bước giải:

  ĐIện trở của dây dẫn là:

  \[R = 0,02.10 = 0,2\Omega \]

  CÔng suất hao phí là:
  \[P = {I^2}R = {20^2}.0,2 = 80W\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )