Đường kính của pittong nhỏ của 1 máy dùng chất lỏng là 2,5 cm. Tác dụng lên 1 lực120N lên pitong lớn có thể nâng 1 vật nặng 3000N. a) Tíng áp suất tác

Question

Đường kính của pittong nhỏ của 1 máy dùng chất lỏng là 2,5 cm. Tác dụng lên 1 lực120N lên pitong lớn có thể nâng 1 vật nặng 3000N.
a) Tíng áp suất tác dụng lên pittong nhỏ.
b) Tính diện tích pittong lớn

in progress 0
aikhanh 1 năm 2021-12-02T07:19:52+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T07:21:05+00:00

  Đáp án:

  \({6.10^6}\,\,Pa;\,\,0,2\,\,c{m^2}\)

  Giải thích các bước giải:

  a) Áp suất tác dụng lên pit-tông lớn:

  \(p = \frac{f}{s} = \frac{f}{{\frac{{\pi {d^2}}}{4}}} = \frac{{4f}}{{\pi {d^2}}} = \frac{{4.3000}}{{\pi .0,{{025}^2}}} = {6.10^6}\,\,\left( {Pa} \right)\)

  b) Áp suất tác dụng lên pit-tông lớn được truyền nguyên vẹn tới pit-tông nhỏ, nên áp suất tác dụng lên pit-tông lớn: \(P = p = {6.10^6}\,\,\left( {Pa} \right)\)

  Diện tích pit-tông lớn:

  \(S = \frac{F}{P} = \frac{{120}}{{{{6.10}^6}}} = {2.10^{ – 5}}\,\,\left( {{m^2}} \right) = 0,2\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )