Đường lối ngoại giao của vua quang trung có đắng kí ntn

Question

Đường lối ngoại giao của vua quang trung có đắng kí ntn

in progress 0
Camila 2 tháng 2021-07-21T01:34:16+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:35:52+00:00

  * Đường lối ngoại giao của Vua Quang Trung:

  – Đối với nhà Thanh: Mềm dẻo nhưng cương quyết bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc, không để địch tự oai

  – Đối với Lê Duy Chỉ ở phía Bắc, Nguyễn Ánh ở phía Nam: kiên quyết tiến quân, tiêu diệt hoàn toàn, không chừa một ai.

  * Ý nghĩa:

  – Tránh tình trạng nội chiến, chia cắt đất nước,mong muốn dân thoát khỏi khổ cực.

  – Bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ, độc lập dân tộc, tạo hòa hiếu láng giềng với nhà Thanh,giữ được mối quan hệ tốt ,lâu dài

  0
  2021-07-21T01:36:11+00:00

  -Đường lối ngoại giao của Vua Quang Trung:

      +,Đối với Lê Duy Chỉ ở phía Bắc, Nguyễn Ánh ở Gia Định: Kiên quyết tiến quân đánh dẹp (tiêu diệt).

      +,Đối với nhà Thanh: Mềm dẻo nhưng cương quyết bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc .

  – Ý nghĩa chính sách ngoại giao:

      +, Tránh cho đất nước bị chia cắt, chiến tranh.

      +, Bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ dân tộc, tạo sự hòa hiếu láng giềng với nhà Thanh.

  Chúc bạn học tốt!Nếu được cho mình xin CTLHN nha!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )