đường lối ngoại giao của vua Quang Trung đối với nhà Thanh là gì

Question

đường lối ngoại giao của vua Quang Trung đối với nhà Thanh là gì

in progress 0
Savannah 3 tuần 2021-07-08T17:24:21+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:25:33+00:00

  đường lối ngoại giao của vua Quang Trung đối với nhà Thanh là : mềm dẻo nhưng cương quyết bảo vệ từng tấc đất của tổ quốc.

  0
  2021-07-08T17:25:58+00:00

  đường lối ngoại giao của vua Quang Trung đối với nhà Thanh là mềm giẻo nhưng kiên quyết bảo vệ từng tấc đất cho Tổ quốc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )